/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Liniowe/Z parametrem

Zadanie nr 8510800

Funkcja liniowa  2 f(x ) = (1− m )x + m − 1 nie ma miejsc zerowych dla
A) m = 1 B) m = 0 C) m = − 1 D) m = − 2

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykresem funkcji liniowej jest prosta. Jeżeli prosta ta ma nie przecinać osi Ox to musi być pozioma, czyli we wzorze funkcji nie może występować x . To oznacza, że

1 − m 2 = 0 ⇒ m = ± 1.

Ponadto, dla m = 1 dana funkcja to f(x ) = 0 , która ma nieskończenie wiele miejsc zerowych. Dla m = − 1 jest to funkcja f(x) = − 2 , która jest stale ujemna.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner