/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Zadanie nr 2110915

Liczbę  93 − 32 zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy
A) 2392 B) 332- C) − 2392 D) − -3 32

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ  93 29 − 32 = − 232 , najbliższą liczbą całkowitą jest − 3 (można też sprawdzić na kalkulatorze, że − 9332 ≈ − 2,9 1 ). Błąd bezwzględny tego przybliżenia to

| ( ) | | | || 29- || || -3-|| -3- |− 3 − − 232 | = |− 3 2| = 32 .

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner