/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Zadanie nr 4763424

Pierwiastek równania 3x − 20 = 5 − x zaokrąglono do wartości 6,2. Błąd względny tego przybliżenia to
A) 8% B) 0,8% C) 0,08% D) 0,97%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozwiążmy podane równanie

3x − 20 = 5− x 4x = 25 / : 4 x = 6 ,25.

Zatem błąd względny przybliżenia jest równy

6,25 − 6,2 0,05 -----------= -----= 0,008 = 0 ,8% . 6,25 6,25

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner