/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Zadanie nr 6241019

Liczba 0,7 jest przybliżeniem liczby 5 7 . Błąd względny tego przybliżenia jest równy:
A) 419 B) 4950- C) 710 D) -1 50

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy błąd bezwzględny

|| 5|| 5 7 5 0− 49 1 ||0,7 − -|| = --− --- = -------- = ---. 7 7 1 0 70 7 0

Obliczamy błąd względny

-1 70-= 1--⋅ 7-= -1-. 5 70 5 50 7

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner