/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Zadanie nr 6303766

Liczba 0,6 jest jednym z przybliżeń liczby 5 8 . Błąd względny tego przybliżenia, wyrażony w procentach, jest równy
A) 0,025% B) 2,5% C) 0,04% D) 4%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy błąd bezwzględny

|| 5 || ||6 5 || ||3 5|| ||2 4 25|| 1 ||0,6 − --|| = ||---− --|| = ||-− -|| = ||---− --|| = --. 8 10 8 5 8 4 0 40 40

Obliczamy błąd względny

-1 40-= -1-⋅ 8-= -1-= 0,04 = 4% . 5 40 5 25 8

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner