/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Zadanie nr 6472852

Liczbę 2,44 zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej. Błąd względny tego przybliżenia z dokładnością do 0,1% jest równy
A) 22% B) 23% C) 18% D) 7,5%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Najbliższą liczbą całkowitą jest 2 zatem błąd bezwzględny wynosi

|2,44 − 2| = 0,44.

Obliczamy błąd względny

0,4 4 -----⋅ 100% ≈ 18% . 2,4 4

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner