/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Zadanie nr 6493228

Oszacowano, że do malowania pokoju potrzeba 17 litrów farby. W rzeczywistości zużyto 20 litrów. Błąd względny szacowania wyrażony w procentach wynosi
A) 0,15% B) 15% C) 17,6% D) 85%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy błąd bezwzględny

20 − 17 = 3 .

Obliczamy błąd względny

3 15 ---= ---- = 0,1 5 = 15% . 20 1 00

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner