/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Zadanie nr 7899301

Błąd względny przybliżenia liczby 0,08 liczbą 0,1 jest równy
A) 1,25% B) 12,5% C) 25% D) 2,5%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy błąd bezwzględny

|0,08 − 0,1| = 0,02.

Obliczamy błąd względny

0,02 -----= 0,25 = 2 5% . 0,08

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner