/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Zadanie nr 7989197

Przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 6, a błąd względny tego przybliżenia wynosi 0,2. Wówczas liczba x jest równa:
A) 4,8 B) 5 C) 7,2 D) 7,5

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

x − 6 ------= 0 ,2 x x− 6 = 0,2x 0,8x = 6 ⇒ x = 7,5

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner