/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wymierne/Mianownik stopnia 2

Zadanie nr 3831916

Rozwiązaniem równania x2−3x x2+x = 0 jest liczba
A) − 3 B) 0 C) 3 D) 9

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wyrażenie w liczniku

 2 x − 3x = x(x − 3)

zeruje się dla x = 0 i x = 3 , ale pierwsza z tych liczb zeruje też wyrażenie w mianowniku. Zatem jedynym rozwiązaniem równania jest x = 3 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner