/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Wymierne/Mianownik stopnia 2

Zadanie nr 9944963

Liczba rozwiązań równania x(x+-1)(x+-2)(x+3)(x+4) x(x+2) = 0 jest równa
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Wersja PDF

Rozwiązanie

Najpierw zastanówmy się jaka jest dziedzina wyrażenia. Oczywiście mianownik musi być różny od 0, czyli

x ⁄= 0 i x ⁄= − 2.

Zauważmy, że licznik jest równy 0 dla

x ∈ {− 4,− 3,− 2,− 1,0} .

Z powyższego zbioru musimy jednak wyrzucić 0 i − 2 . Zatem otrzymujemy 3 rozwiązania.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner