/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 1147051

Dana jest funkcja y = 5x+ 2 .

 • Oblicz miejsce zerowe funkcji.
 • Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią Oy .
 • Oblicz wartość funkcji dla argumentu równego -2.
 • Oblicz, dla jakiego argumentu wartość funkcji wynosi -3.
 • Czy jest to funkcja rosnąca? Dlaczego?
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Rozwiązujemy równanie
  5x + 2 = 0 ⇒ x = − 2-. 5

   
  Odpowiedź: 2 x = − 5

 • Liczymy wartość w x = 0 .
  f(0) = 2 .

   
  Odpowiedź: (0,2)

 • Liczymy
  f (− 2) = − 10+ 2 = − 8.

   
  Odpowiedź: f(− 2) = − 8

 • Rozwiązujemy równanie
  5x + 2 = − 3 ⇒ 5x = − 5 ⇒ x = − 1.

   
  Odpowiedź: f(− 1) = − 3

 • Funkcja jest rosnąca, bo ma dodatni współczynnik kierunkowy.

  Mówiąc bardziej wprost, jeżeli x < y to f(x) < f(y) (widać to ze wzoru i łatwo uzasadnić), czyli dla większych argumentów funkcja przyjmuje większe wartości.  
  Odpowiedź: Tak, jest rosnąca.

Na koniec narysujmy wykres podanej funkcji.


PIC

Fakt, że funkcja jest rosnąca widać na wykresie: jeżeli jedziemy w prawo wzdłuż osi Ox to wartości funkcji rosną (są coraz wyżej).

Wersja PDF
spinner