/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 2513003

Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = x 2 ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Wszystkie zaznaczone punkty mają pierwsze współrzędne równe: − 3,− 2,− 1,0,1,2,3 . Obliczamy więc wartości danej funkcji dla tych argumentów.

f(− 3) = (−3 )2 = 9 2 f(− 2) = (−2 ) = 4 f(− 1) = (−1 )2 = 1 2 f(0) = 0 = 0 f(1) = 12 = 1 f(2) = 22 = 4 2 f(3) = 3 = 9.

Nie wszystkie obliczone wartości odpowiadają zaznaczonym punktom, bo wszystkie zaznaczone punkty mają drugą współrzędną nie większą niż 4. Punkty wykresu danej funkcji wśród zaznaczonych punktów to

(− 2,4),(− 1,1),(0,0),(1,1),(2,4 ).

PIC


 
Odpowiedź: (− 2,4),(− 1,1),(0,0),(1,1 ),(2 ,4)

Wersja PDF
spinner