/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 3013377

Oblicz wartość funkcji f(x) = − 3x − 2 w punkcie x = − 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

f(− 2) = − 3 ⋅(− 2)− 2 = 6 − 2 = 4 .

 
Odpowiedź: f(− 2) = 4

Wersja PDF
spinner