/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 3507486

Dla jakiego argumentu x funkcja y = 3x + 7 osiąga wartość 1?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy za y liczbę 1 i rozwiązujemy równanie

3x+ 7 = 1 3x = − 6 ⇒ x = − 2.

 
Odpowiedź: x = −2

Wersja PDF
spinner