/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 3602910

Oblicz wartość funkcji f(x) = 3x − 5 w punkcie x = 3 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

f(3) = 3 ⋅3 − 5 = 9 − 5 = 4.

 
Odpowiedź: f(3 ) = 4

Wersja PDF
spinner