/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 3944815

Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = 12x ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Wszystkie zaznaczone punkty mają pierwsze współrzędne równe: − 3,− 2,− 1,0,1,2,3 . Obliczamy więc wartości danej funkcji dla tych argumentów.

f(− 3) = 1-⋅(− 3) = − 3- 2 2 1 f(− 2) = --⋅(− 2) = − 1 2 f(− 1) = 1-⋅(− 1) = − 1- 2 2 1- f(0) = 2 ⋅0 = 0 1 1 f(1) = --⋅1 = -- 2 2 f(2) = 1-⋅2 = 1 2 1 3 f(3) = --⋅3 = -. 2 2

Nie wszystkie obliczone wartości odpowiadają zaznaczonym punktom, bo wszystkie zaznaczone punkty mają współrzędne całkowite. Punkty wykresu danej funkcji wśród zaznaczonych punktów to

(− 2,1),(0,0),(2,1).

PIC


 
Odpowiedź: (− 2,1),(0,0 ),(2 ,1)

Wersja PDF
spinner