/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 4290900

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = x + 3 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wyrażenie x+ 3 jest dodatnie, jeżeli x > − 3 i jest ujemne jeżeli x < − 3 .  
Odpowiedź: Dodatnie dla x > − 3 , a ujemne dla x < − 3 .

Wersja PDF
spinner