/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 5347261

Dla jakiego argumentu x funkcja y = 0,2x − 1 osiąga wartość 3?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy za y liczbę 3 i rozwiązujemy równanie

0,2x − 1 = 3 / + 1 0,2x = 4 / ⋅5 x = 20

 
Odpowiedź: x = 20

Wersja PDF
spinner