/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 6007970

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = 0,5x + 1 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sprawdzamy, kiedy dana funkcji przyjmuje wartości dodatnie.

0 ,5x + 1 > 0 0 ,5x > − 1 / ⋅2 x > − 2.

Analogicznie stwierdzamy, że wartości funkcji są ujemne dla x < − 2 .  
Odpowiedź: Dodatnie dla x > − 2 , a ujemne dla x < − 2 .

Wersja PDF
spinner