/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 6013612

Oblicz wartości funkcji f (x) = (x − 1)(x + 2) dla argumentów x = − 1 i x = 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

f(− 1) = (− 1 − 1)(− 1 + 2) = (− 2) ⋅1 = − 2 f(2) = (2 − 1)(2 + 2) = 1⋅4 = 4.

 
Odpowiedź: f (− 1 ) = − 2, f (2) = 4

Wersja PDF
spinner