/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 6716578

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = 3x − 6 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że

y = 3x − 6 = 3 (x− 2).

Wyrażenie to jest dodatnie, jeżeli x > 2 i jest ujemne jeżeli x < 2 .  
Odpowiedź: Dodatnie dla x > 2 , a ujemne dla x < 2 .

Wersja PDF
spinner