/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 8862748

Dla jakiego argumentu x funkcja y = x − 2 osiąga wartość 7?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podstawiamy za y liczbę 7 i rozwiązujemy równanie

7 = x − 2 ⇒ x = 9.

 
Odpowiedź: x = 9

Wersja PDF
spinner