/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Zadanie nr 9405435

Dana jest funkcja y = (m + 2)x − k + 1 , gdzie x ∈ R . Dla jakich wartości m i k funkcja ta jest stała, a wykres jej jest prostą przecinającą oś Oy poniżej początku układu współrzędnych?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Funkcja jest stała jeżeli

m + 2 = 0 ⇒ m = − 2.

Przecina ona oś Oy w punkcie (0 ,−k + 1) . Punkt ten będzie poniżej początku układu jeżeli

−k + 1 < 0 ⇒ 1 < k

 
Odpowiedź: m = − 2,1 < k

Wersja PDF
spinner