/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Ceny i zakupy/Inne

Zadanie nr 3775347

Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 84 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?
A) 14% B) 22% C) 30% D) 42%

Wersja PDF

Rozwiązanie

Bilety ulgowe stanowiły

 84 ---- = 0,3 = 30% 28 0

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner