/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Ceny i zakupy/Inne

Zadanie nr 8800387

Cena długopisu po 2 podwyżkach o 20% i trzech obniżkach o 50% zmalała o 2,87 zł. Nowa cena długopisu jest równa
A) 1,26 zł B) 0,63 zł C) 3,50 zł D) 6,37 zł

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy wyjściową cenę długopisu przez x to mamy równanie

 2 3 x ⋅(1,2) ⋅(0,5) = x − 2,87 x ⋅0,18 = x− 2,87 2,87 = 0,82x ⇒ x = 3,5.

Zatem nowa cena wynosi

x− 2,87 = 0,6 3.

 
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner