/Szkoła średnia/Zadania testowe/Zadania z treścią/Procenty/Ceny i zakupy/Inne

Zadanie nr 9966262

Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny kanapy, jest o 84 zł niższa od drugiej raty, która stanowi 12% ceny kanapy. Kanapa kosztuje
A) 280 zł B) 2788 zł C) 2520 zł D) 2800 zł

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli przez x oznaczymy cenę kanapy to mamy równanie

0 ,09x = 0,12x − 84 8 4 = 0,03x / : 0,03 x = 2800.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner