/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Geometryczne/Objętość

Zadanie nr 8222668

Kostki pozbruku mają kształt graniastosłupów prawidłowych sześciokątnych.


PIC


 • Jaka jest powierzchnia całkowita jednej kostki?
 • Jaką ilość betonu (w dm 3 ) zużyto do wyprodukowania 100 takich kostek? Wyniki podaj z dokładnością do 0,01.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Policzmy najpierw pole sześciokąta w podstawie.
  PIC

  Sześciokąt foremny składa się z 6 trójkątów równobocznych, zatem jego pole jest równe (ze wzoru na pole trójkąta równobocznego)

   √ -- P = 6 ⋅ 6-4-3 = 96 √ 3. p 4

  Zatem pole powierzchni kostki jest równe

   √ -- 2Pp + 6⋅8 ⋅10 = 1 92 3 + 480.

   
  Odpowiedź: √ -- 2 (192 3 + 480 ) cm

 • Objętość jednej kostki jest równa
   -- √ -- -- P ⋅ 10 = 960√ 3 cm 3 = 960--3-dm 3 = 0,96√ 3 dm 3. p 1000

  Zatem objętość 100 kostek jest równa

   √ -- 100 ⋅0,96 3 ≈ 166,28.

   
  Odpowiedź: 166,28 dm 3

Wersja PDF
spinner