Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 9742667

Rysunek przedstawia kształt obszaru zakreślanego przez wycieraczkę samochodową.


PIC


Wiedząc, że |∡AOC | = 150∘ oraz |AB | = |BO | = 0,3 m oblicz jakie jest pole obszaru oczyszczanego przez wycieraczkę. Przyjmując, że π ≈ 3 ,14 podaj wynik z dokładnością do 0,01 m .

Wersja PDF
Rozwiązanie

Całe koło o promieniu OA


PIC


ma pole

π ⋅OA 2 = π ⋅(0,6)2 = 0 ,36π .

Pole mniejszego koła, o promieniu OB jest równe

π ⋅OB 2 = π ⋅(0,3)2 = 0,0 9π.

Zatem pole całego pierścienia kołowego jest równe

0,36π − 0 ,09π = 0,27π .

Nas jednak nie interesuje cały pierścień kołowy, ale jego kawałek odpowiadający kątowi 150∘ . Jaka to jest część całego pierścienia? – taka sama część jaką  ∘ 150 jest częścią  ∘ 36 0 . Zatem interesujące nas pole jest równe

150∘ 5 -----⋅0,2 7π = ---⋅0,27π ≈ 0,35 . 360∘ 12

 
Odpowiedź: 0,35 m 2

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!