/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana przez wykres

Zadanie nr 4276394

Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów x funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji znajduje się powyżej osi Ox dla x < 3 . Wykres znajduje się poniżej osi Ox dla x > 3 .  
Odpowiedź: Dodatnie dla x < 3 , ujemne dla x > 3 .

Wersja PDF
spinner