/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana przez wykres

Zadanie nr 5736646

Rysunek przedstawia wykres pewnej funkcji f .


PIC


 • Odczytaj z wykresu wartości: f (0), f (2), f (4) .
 • Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość 3?
 • Dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje wartość najmniejszą?
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Odczytujemy z wykresu.  
  Odpowiedź: f(0) = 3, f (2) = 0, f (4) = 3
 • Funkcja f przyjmuje wartość 3 dla dwóch argumentów: f(0) = f (4) = 3 .  
  Odpowiedź: f(0 ) = f(4) = 3
 • Najmniejsza wartość funkcji to f(2) = 0 .  
  Odpowiedź: x = 2
Wersja PDF
spinner