/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana przez wykres

Zadanie nr 5869211

Odczytaj z wykresu funkcji, jakie ma ona miejsca zerowe oraz dla jakich argumentów przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Dany wykres przecina oś Ox dla x = − 3,x = 0 i x = 3 . Wykres znajduje się powyżej osi Ox dla − 3 < x < 0 , 0 < x < 3 oraz x > 3 . Wykres znajduje się poniżej osi dla x < − 3 .  
Odpowiedź: M. zerowe: − 3,0,3 ; dodatnia: − 3 < x < 0 , 0 < x < 3 , x > 3 ; ujemna: x < − 3 .

Wersja PDF
spinner