/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Geometryczne/Wysokość

Zadanie nr 1452684

Nachylenie stoku wynosi  ∘ 30 , a długość stoku 150 m. Podaj różnicę wzniesień.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


PIC


Z rysunku widzimy, że

-x--= sin 30∘ = 1- 150 2 1-50 x = 2 = 75 .

 
Odpowiedź: 75 m

Wersja PDF
spinner