/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Równoramienny/Dane podstawy

Zadanie nr 9299435

Podstawy trapezu równoramiennego o polu 40 mają długości 6 i 14. Oblicz długość ramienia tego trapezu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rozpoczynamy od rysunku.


PIC


Z podanego pola obliczamy wysokość trapezu

40 = 6-+-14-⋅h 2 40 = 10h ⇒ h = 4.

Ponieważ trapez jest równoramienny, długości odcinków AE i FB są równe połowie różnicy długości podstaw. Zatem

 14− 6 AE = F B = --2----= 4.

Stosując twierdzenie Pitagorasa w trójkącie AED mamy

 ∘ ---------- √ -------- √ -- AD = AE 2 + h2 = 16 + 16 = 4 2.

 
Odpowiedź:  √ -- 4 2

Wersja PDF
spinner