/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Prostokątny/Dane podstawy

Zadanie nr 3830218

Podstawy trapezu prostokątnego mają długości 6 i 10 oraz tangens kąta ostrego jest równy 3. Oblicz pole tego trapezu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zacznijmy od rysunku.


PIC


Musimy obliczyć wysokość trapezu – zrobimy korzystając z podanego tangensa.

 DE--= tg α = 3 AE h = 3⋅ 4 = 12.

Możemy teraz obliczyć pole.

 AB + CD 6 + 10 P = ----2-----⋅ h = ---2---⋅12 = 8⋅1 2 = 96.

 
Odpowiedź: 96

Wersja PDF
spinner