/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Prostokątny/Dane podstawy

Zadanie nr 8497686

Podstawy trapezu prostokątnego mają długości 70 i 30, kąt ostry trapezu ma miarę 22∘ . Oblicz pole trapezu, przyjmując, że tg22 ∘ = 0,404 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zacznijmy od rysunku. Musimy wyliczyć wysokość trapezu – zrobimy to w trójkącie prostokątnym BCE .


PIC


 EC ∘ EB--= tg 22 = 0,404 EC = 0,404 ⋅40 = 16 ,16.

Możemy teraz policzyć pole.

 AB + CD 3 0+ 70 P = ---------- ⋅EC = --------⋅ 16,16 = 80 8. 2 2

 
Odpowiedź: 808

Wersja PDF
spinner