Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 2575707

W trapez ABCD , gdzie AB ∥ CD i |AB | > |CD | , wpisano okrąg (patrz rysunek).


PIC


Dwusieczna kąta ostrego przy wierzchołku A jest prostopadła do ramienia |BC | .

 • Wykaż, że dwusieczna kąta przy wierzchołku D jest równoległa do ramienia BC .
 • Oblicz |BC | : |DC | .
Wersja PDF
Rozwiązanie

Niech S będzie środkiem okręgu wpisanego w trapez.


PIC


 • Dorysujmy odcinek DS i oznaczmy ∡B = α . Z trójkąta prostokątnego ABE mamy
   ∘ ∡BAE = 9 0 − α.

  Ponieważ promień DS jest zawarty w dwusiecznej kąta D mamy

   1- 1- ∘ 1- ∘ ∘ ∡SDC = 2 ∡D = 2(180 − ∡A ) = 2(1 80 − 2 ∡BAE ) = 90 − ∡BAE = α.

  Zatem odcinki DS i CB tworzą takie same kąty z równoległymi prostymi AB i CD . Są więc równoległe.

 • Przedłużmy promień DS do jego przecięcia F z podstawą AB . Z poprzedniego podpunkty wiemy, że czworokąt DF BC jest równoległobokiem. Znamy ponadto długości dwóch jego wysokości: SE = r i CG = 2r , gdzie r jest długością promienia okręgu wpisanego. Licząc pole równoległoboku DF BC na dwa sposoby otrzymujemy
  CD ⋅CG = P = BC ⋅SE DFBC CD ⋅2r = BC ⋅r BC 2r ----= ---= 2. DC r

   
  Odpowiedź: 2

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!