/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Dowolny/Udowodnij...

Zadanie nr 4553577

Przekątne dzielą trapez na cztery trójkąty. Wykaż, że stosunek pól tych trójkątów, w których jeden z boków jest podstawą trapezu, jest równy stosunkowi kwadratów długości podstaw trapezu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy pola trójkątów tak jak na rysunku.


PIC


Trójkąty ABE i CDE mają identyczne kąty, są więc podobne. W dodatku skala ich podobieństwa to stosunek k długości podstaw. Zatem

S1-= k2. S2
Wersja PDF
spinner