/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Czworokąt/Trapez/Dowolny/Udowodnij...

Zadanie nr 8478142

Przekątne dzielą trapez na cztery trójkąty. Wykaż, że stosunek pól trójkątów takich, że bokiem jednego jest ramię trapezu, a bokiem drugiego jest podstawa trapezu, jest równy stosunkowi długości podstaw trapezu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Oznaczmy pola trójkątów tak jak na rysunku.


PIC


Trójkąty ABE i CDE mają identyczne kąty, są więc podobne. W dodatku skala ich podobieństwa to stosunek k długości podstaw. Zatem

BE--= k. ED

Trójkąty ABE i AED mają wspólną wysokość opuszczoną z wierzchołka A , zatem stosunek ich pól to stosunek podstaw

S1-= BE--= k. S3 ED
Wersja PDF
spinner