/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Udowodnij.../Długości odcinków

Zadanie nr 2967926

Dany jest trójkąt ABC . Punkt S jest środkiem boku AB tego trójkąta (zobacz rysunek). Wykaż, że odległości punktów A i B od prostej CS są równe.


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Dorysujmy prostą SC oraz rzuty punktów A i B na tę prostą.


PIC


Wystarczy teraz zauważyć, że trójkąty prostokątne AKS i BLS mają równe kąty przy wierzchołku S oraz przeciwprostokątne równej długości: AS = BS . To oznacza, że są one przystające i AK = BL .

Wersja PDF
spinner