/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Udowodnij.../Długości odcinków

Zadanie nr 6316443

Wykaż, że suma odległości dowolnego punktu wewnętrznego trójkąta od jego wierzchołków jest większa od połowy obwodu trójkąta.

Wersja PDF

Rozwiązanie


PIC


Jeżeli oznaczymy odległości punktu od wierzchołków tak jak na rysunku, to z nierówności trójkąta mamy

a < x + y b < y + z c < z + x.

Dodając te nierówności stronami, otrzymujemy

a+ b+ c < 2(x + y + z) ⇒ a-+-b-+-c < x+ y+ z. 2
Wersja PDF
spinner