/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Prostokątny/Udowodnij...

Zadanie nr 3331119

Punkt M przyprostokątnej BC trójkąta prostokątnego ABC zrzutowano na przeciwprostokątną AB otrzymując punkt N . Wykaż, że |∡MAN | = |∡MCN | .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że ponieważ oba kąty MCA i MNA są proste, punkty C i N należą do okręgu o średnicy AM .


PIC


W takim razie kąty ∡MAN i ∡MCN są wpisane w ten okrąg i oparte na tym samym łuku. Są więc równe.

Wersja PDF
spinner