/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Trójkątny

Zadanie nr 6748863

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEF . Na którym z rysunków prawidłowo narysowano, oznaczono i podpisano kąt α pomiędzy ścianą boczną ACF D i przekątną AE ściany bocznej ABED tego graniastosłupa?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby zaznaczyć opisany kąt należy zrzutować przekątną AE na ścianę ACF D i zaznaczyć kąt między przekątną AE , a otrzymanym rzutem. Taka sytuacja jest przedstawiona na rysunku A.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner