/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Graniastosłup/Trójkątny

Zadanie nr 7743746

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ABCDEF . Na którym z rysunków prawidłowo narysowano, oznaczono i podpisano kąt α pomiędzy ścianą boczną BCF E i przekątną BD ściany bocznej ABED tego graniastosłupa?


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Aby zaznaczyć opisany kąt należy zrzutować przekątną BD na ścianę BCF E i zaznaczyć kąt między przekątną BD , a otrzymanym rzutem. Taka sytuacja jest przedstawiona na rysunku B.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner