/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 1233432

Ula w trakcie loterii charytatywnej sprzedawała dwa rodzaje losów: losy za 5 złotych i losy za 7 złotych. W sumie sprzedała 92 losy, przy czym sprzedała 3 razy więcej losów za 5 zł, niż losów za 7 złotych. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba sprzedanych losów za 5 złotych była o 46 większa od liczby sprzedanych losów za 7 złotych. PF
Wartość sprzedanych losów wyniosła: 500 zł. PF
Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli Ula sprzedała x losów za 5 złotych i y losów za 7 złotych, to mamy układ równań

{ x + y = 92 x = 3y.

Podstawiamy x = 3y z drugiego równania do pierwszego i mamy

 92 46 4y = 92 ⇒ y = ---= ---= 23. 4 2

Stąd x = 3y = 69 = 23 + 4 6 .

Wartość sprzedanych losów to

5x + 7y = 5⋅6 9+ 7⋅23 = 345 + 161 = 506 zł.

 
Odpowiedź: P, F

Wersja PDF
spinner