/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Różne

Zadanie nr 1985947

Do pięciu różnych pojemników włożono kulki w dwóch kolorach. W sumie włożono 36 kulek niebieskich i 48 kulek czerwonych.
Stosunek liczby kulek niebieskich do liczby kulek czerwonych zawartych we wszystkich pojemnikach nie zmieni się gdy
A) do każdego pojemnika dołożymy 12 kulek czerwonych i 12 kulek niebieskich.
B) w każdym pojemniku zwiększymy trzykrotnie liczbę kulek niebieskich i czterokrotnie liczbę kulek czerwonych.
C) do każdego pojemnika dołożymy 15 kulek niebieskich i 20 kulek czerwonych.
D) do każdego pojemnika dołożymy 12 kulek czerwonych i 24 kulki niebieskie.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że początkowo stosunek liczby kulek niebieskich do liczby kulek czerwonych jest równy

36-= 3. 48 4

Jeżeli ten stosunek ma się nie zmienić, to musimy dołożyć kulki niebieskie i czerwone w takiej samej proporcji. Tak będzie, gdy do każdego pojemnika dodamy 15 kulek niebieskich i 20 kulek czerwonych, bo

15-= 3. 20 4

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner