/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Liczby/Ułamki

Zadanie nr 3263137

Różnica 0,(36) − 0,(63) jest równa
A) − 0,(3) B) − 49 C) − 0,(27) D) − 4- 11

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że jeżeli a = 0,(36) i b = 0,(63 ) , to

 36 4 100a = 36,(36) = 36 + a ⇒ a = ---= --- 99 11 100b = 63,(63) = 63 + b ⇒ b = 63-= -7-. 99 11

Stąd

a− b = -4-− 7--= − 3--= − 0,(27 ). 11 11 11

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner