/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Długość, odległość, wysokość

Zadanie nr 3636256

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.


PIC


Ułożono wzór z 6 płytek, jak na rysunku.


PIC


Odcinek x ma długość
A) 101 cm B) 156 cm C) 123 cm D) 90 cm

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że jak od szerokości wzoru złożonego z dwóch płytek odejmiemy szerokość jednej płytki, to otrzymamy szerokość dolnego boku płytki. Zatem dolna podstawa płytki ma długość 41 − 2 6 = 15 cm .

Aby otrzymać szerokość wzoru składającego się z 6 płytek musimy dodać szerokość 5 podstaw płytek (patrzymy na dolny rysunek od prawej strony) oraz szerokość jednej całej płytki. Jest więc ona równa

x = 5 ⋅15 + 26 = 75+ 26 = 10 1 cm .

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner