/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Długość, odległość, wysokość

Zadanie nr 8786385

Linę o długości 100 metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku 3 : 4 : 5. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość
A) 41 2metra 3 B) 3 31 metra 3 C) 60 metr ów D) 25 metr ów

Wersja PDF

Rozwiązanie

Najdłuższa część stanowi

 5 5 ----------= --- 3 + 4 + 5 12

długości całego drutu, czyli

5 5 12 5 2 ---⋅100 = -⋅ 25 = ---- = 41 -. 12 3 3 3

 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner