Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Zadanie nr 1850435

Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty prostokątne.


PIC


Czy te trójkąty są trójkątami podobnymi? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród zdań oznaczonych literami A–C.

TakNie
ponieważ
A) każde dwa trójkąty prostokątne są podobne.
B) miary kątów ostrych jednego trójkąta są różne od miar kątów ostrych drugiego trójkąta.
C) miary kątów ostrych jednego trójkąta są takie same jak miary kątów ostrych drugiego trójkąta.
Wersja PDF
Rozwiązanie

Drugi kąt ostry większego trójkąta jest równy

 ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ 180 − 90 − 54 = 90 − 54 = 36 ,

a drugi kąt ostry pierwszego trójkąta jest równy

 ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ 180 − 90 − 34 = 90 − 34 = 56 .

To oznacza, że trójkąty te mają różne kąty, więc nie są podobne.  
Odpowiedź: N, B

Wersja PDF
Twoje uwagi
Nie rozumiesz fragmentu rozwiązania?
W rozwiązaniu jest błąd lub literówka?
Masz inny pomysł na rozwiązanie tego zadania?
Napisz nam o tym!